Home » Nieruchomości

Wycena lokali

Przepisy ustawy o własności lokali odnoszą się do nieruchomości lokalowych często określanych potocznie jako mieszkania i lokale użytkowe. Istotą nieruchomości lokalowej jest przedmiot odrębnej własności (część budynku), samodzielność w sensie konstrukcyjnym – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku…

Read More »