Obowiązkowe OC lekarzy

Zawody medyczne obarczone są bardzo dużym ryzykiem związanym z możliwością popełnienia błędu. Konsekwencją może być konieczność wypłacania bardzo wysokich odszkodowań, czasami nawet renty do końca życia pacjenta.

Obowiązkowe OC lekarzy

Ubezpieczenie OC, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Powszechnie kojarzone jest z ubezpieczeniem obowiązkowym kierowców. W razie spowodowania wypadku, za szkody płaci ubezpieczyciel. Ubezpieczony traci jedynie wcześniejsze zniżki.

Zawody medyczne obarczone są bardzo dużym ryzykiem związanym z możliwością popełnienia błędu

Lekarze oraz lekarze dentyści prowadzący samodzielną działalność gospodarczą mają obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni lekarza przed wypłacaniem wysokiego odszkodowania pacjentowi, z drugiej strony daje pacjentowi możliwość uzyskania odszkodowania, które umożliwi mu dalsze leczenie, rehabilitację oraz zrekompensuje straty psychiczne.

Zakres obowiązkowego OC lekarzy

Obowiązkowe OC lekarzy (szczegóły ubezpieczenia: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) obejmuje wszystkie szkody związane z wykonywaniem czynności lub z zaniechaniem podjęcia działań. Choć lekarz działa zawsze na korzyść pacjenta, to czasami dodatkowe i nieprzewidziane okoliczności mogą powodować dodatkowe komplikacje zdrowotne. Pacjent lub jego rodzina mają prawo dochodzić odszkodowania od lekarza. To właśnie w takich sytuacjach zaczyna działać obowiązkowe OC. Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, dzięki ubezpieczeniu lekarz nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach polisy obowiązującej przez 12 miesięcy suma ubezpieczenia za jedno zdarzenie wynosi 75 tys. euro i 350 tys. euro za wszystkie zdarzenia. To minimalna ochrona, którą musi gwarantować każda firma ubezpieczeniowa. Lekarze rzadko popełniają błędy i rzadko korzystają z odszkodowania, dlatego nie warto wybierać opcji odszkodowania ze zwiększoną stawką za wszystkie zdarzenia i równocześnie zmniejszoną stawką za jednorazowe zdarzenie.

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy oferty firm ubezpieczeniowych nie różnią się sumą ochrony (określona rozporządzeniem), ale wysokością składki, warto więc szukać oferty najkorzystniejszej. W ramach ubezpieczenia grupowego zawsze można wynegocjować niższe składki.

Wybierając firmę ubezpieczeniową warto zwrócić uwagę na jej pozycję na rynku. W przypadku wiarygodnego ubezpieczyciela nie będzie problemu z wypłatą odszkodowania, a formalności zostaną ograniczone do minimum. W przypadku dużych firm istniej także opcja zawarcia umowy ubezpieczenia przez internet. Dla lekarzy, którzy ciągle pracują ponad miarę, jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

 

You may also like...