Polisy zdrowotne dla obcokrajowców – prosty przegląd

Transport lotniczy ułatwia nam przemieszczanie się po całym świecie. Dzięki tak szybkim sposobom komunikacji widok obcokrajowca w Polsce nie jest szokiem. Wielu Polaków już od dawna mieszka i pracuje w innym państwie. Podobnie sprawa ma się z obcokrajowcami, którzy mieszkają i pracują w naszej ojczyźnie. Niezależnie, w jakim kraju mieszkasz, jakiej narodowości musisz zapewnić sobie dostęp do opieki zdrowotnej. Jak wygląda opieka zdrowotna obcokrajowca w Polsce? Na jakie świadczenia może liczyć? Oto krótki przewodnik ubezpieczeniowy.

Zameldowanie – czynnik decydujący w ubieganiu się o świadczenie zdrowotne

Istotnym punktem w otrzymaniu świadczenia finansowanego ze środków publicznych jest adres zamieszkania. Osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej, wchodzące w skład Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mogą podlegać dobrowolnemu lub obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. W przypadku pobytów wakacyjnych mogą skorzystać z karty EKUZ. Podobna sytuacja tyczy się krajów, które podpisały dwustronne porozumienie z Polską, a nie należą do Unii Europejskiej.

Jeśli miejsce zameldowania jest inne niż wyżej wymienione warto zakupić ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca, które pokryje wszelkie koszty leczenia w Polsce.

Na jakie opcje leczenia może liczyć cudzoziemiec z innych Państw?

Brak przynależności od Unii Europejskiej i EFTA skutkuje ograniczeniom w zakresie udzielonej pomocy medycznej. Cudzoziemiec, który wymaga leczenia może z niego skorzystać w przypadku:

  • statusu uchodźcy w Polsce,
  • zamiaru podjęcia pracy,
  • statusu rezydenta,
  • zezwolenia na pobyt,
  • zezwolenia na osiedlenie,
  • zezwolenia na pobyt określony w czasie.

W przypadku jednego z wyżej wymienionych powodów osoba ma prawo do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia.

Alternatywy dla powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Osoba, która nie ma prawa do państwowej opieki zdrowotnej może wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca u dowolnego agenta. Możliwość korzystania z prywatnego świadczenia obejmuje podstawową opiekę zdrowotną m.in. porady u lekarza pierwszego kontaktu czy podstawowe badania zdrowotne. Im bardziej rozbudowany wariant ubezpieczenia, tym ilość lekarzy specjalistów, liczba badań się powiększa. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca może zakupić obywatel każdego kraju na świecie – bez względu na przynależność do Uni Europejskiej czy krajów EFTA. Dużą zaletą ubezpieczenia zdrowotnego jest szybka pomoc bez oczekiwania w długich kolejkach.

Warunkiem korzystania z ubezpieczenia jest wpłacanie stałej sumy miesięcznej oraz podpisania umowy polisy zdrowotnej. 

You may also like...