Czy OC lekarzy jest obowiązkowe?

Nie ulega wątpliwości, że zawód lekarza jest bardzo wymagający, a do tego odpowiedzialny. Jest to wiele lat ciężkiej nauki i praktyk, a i tak każdy specjalista może popełnić błąd, który niekoniecznie będzie skutkiem braku wiedzy. Może być to równie dobrze efekt zmęczenia, nieuwagi lub przepracowania. Z pozoru drobna pomyłka może być fatalna w skutkach dla czyjegoś życia lub zdrowia, dlatego polskie prawo nakłada obowiązek wykupienia obowiązkowego OC lekarzy, którzy praktykują i prowadzą własną działalność.

Czy ubezpieczenie OC dla lekarzy jest obowiązkowe?

Nie jest tajemnicą, że umowę z firmą ubezpieczeniową muszą podpisać wszyscy medycy wykonujący działalność leczniczą na terenie państwa. Zakład ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku popełnienia błędu w sztuce przez ubezpieczonego. Oznacza to, że lekarz nie musi się martwić wypłatą określonej sumy odszkodowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie również inne, dodatkowe ubezpieczenia dla lekarzy. Coraz więcej specjalistów decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, tylko po to, żeby móc spać spokojnie i nie martwić się o stabilizację finansową. Istotne jest to, że ubezpieczenie OC lekarzy to podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. Ubezpieczenie pokrywa przede wszystkim koszty leczenia i rehabilitacji, ale powinno też zapewniać możliwość życia na godnym poziomie, jeśli poszkodowany na skutek błędu medycznego nie może wrócić do wykonywania swojego zawodu. Nie wszyscy mają świadomość, że OC dla pielęgniarek działa na zbliżonych zasadach, a pomoc medyczna coraz częściej korzysta z tej formy ubezpieczenia.

Nie ulega wątpliwości, że zawód lekarza jest bardzo wymagający, a do tego odpowiedzialny

Dobrowolne OC dla lekarzy

Ubezpieczyciele oferują również możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone na mieniu lub osobie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. OC lekarzy może pokryć wszelkie szkody, które są wynikiem prowadzonej działalności. W zakres ubezpieczenia wchodzą szkody będące wynikiem użytkowania lub posiadania nieruchomości, maszyn lub urządzeń. Zakład ubezpieczeniowy jest odpowiedzialny za wypłatę świadczeń, więc można powiedzieć, że ubezpieczenie OC lekarzy zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Na wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków decyduje się coraz więcej medyków. Można śmiało powiedzieć, że lekarze są narażeni każdego dnia na nieszczęśliwe wypadki, a właściwie skonstruowana umowa ubezpieczenia może pomóc, gdy będzie się niezdolnym do pracy.

Od czego zależy wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia?

Lekarze zatrudnieni na etacie w szpitalu lub przychodni podlegają ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Lekarz, który zdecydował się prowadzić własny gabinet musi mieć wykupione ubezpieczenie OC, które będzie obejmować szkody będące skutkiem udzielania świadczeń medycznych. Wypada również wspomnieć o tym, że nie jest ważne na jakich warunkach zatrudniony jest lekarz, ponieważ spoczywa na nim odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody i to niezależnie od umowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla lekarzy wynosi od 25 tys. do 100 tys. euro, które są liczone według aktualnego kursu. Należy podkreślić, że od tego, w czym specjalizuje się dany lekarz zależy konkretna kwota. Można przypuszczać, że najwyższe wartości dotyczą szczególnie ryzykownych specjalizacji, czyli ginekologii, anestezjologii, chirurgii oraz onkologii klinicznej. Wybierając pakiet ubezpieczenia OC dla lekarzy warto skorzystać z narzędzi porównujących, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Każdy medyk wykonujący swoją profesję na terytorium RP ma obowiązek wykupienia tego ubezpieczenia, więc wypada się tym bliżej zainteresować.

Nie ulega wątpliwości, że zawód lekarza jest bardzo wymagający, a do tego odpowiedzialny

You may also like...