Kiedy należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca? To pytanie zadaje sobie mnóstwo osób. Do Polski przybywają obcokrajowcy z najróżniejszych zakątków globu, są to zarówno osoby studiujące, pracujący w Polsce, jak również turyści. Nie ma żadnego kłopotu, jeżeli odwiedzający przyjechał z krajów Unii Europejskiej lub obszaru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu należą do niego Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Osobom tym wystarczy wyrobić EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). Posiadając EKUZ, cudzoziemcy mogą liczyć na:

  • świadczenia zdrowotne gwarantowane,
  • refundacje leków
  • otrzymywanie sprzętu ortopedycznego i pomocniczego, na przykład balkonika czy kul rehabilitacyjnych.

Należy podkreślić, że mieszkańcy krajów, z którymi Polska podpisała porozumienie bądź umowę dwustronną, uzyskają konieczną pomoc medyczną, gdy doznają wypadku czy zapadną na jakąś chorobę. Jednakże osoby te muszą legalnie przebywać w Polsce. Tymi państwami są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Rosja, Macedonia Północna, Serbia i Tunezja.

Co jednak mają zrobić osoby, które przybywają do naszego kraju z krajów nienależących do UE czy EFTA, a ich państwa nie posiadają podpisanej dwustronnej umowy z Rzeczpospolitą Polską?

W takim wypadku konieczne jest skorzystanie z odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Należy jednoznacznie podkreślić, że obcokrajowiec występujący o wydanie wizy krajowej bądź Schengen ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej. A kwota przeznaczona na ubezpieczenie kosztów leczenia nie może wynosić poniżej 30 000 euro. Ubezpieczenia turystyczne gwarantują szerszą ochronę niż karta EKUZ. Z tego względu każdemu podróżnikowi przysługuje możliwość skorzystania z dodatkowej polisy turystycznej. Analogiczne polisy wykupują Polacy udający się na wyjazdy turystyczne.

Ile może kosztować polisa dla cudzoziemca?

Tak naprawdę jest to wszystko uzależnione od określonego ubezpieczyciela. Z tego względu należy pamiętać, że warto jest porównać co najmniej kilkanaście rozmaitych ubezpieczeń. Mogą bowiem zaoferować zróżnicowany wymiar ochrony. Na każdej polisie jest zapewniony błyskawiczny kontakt z lekarzami lub badania. Niemniej jednak nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe zapewniają nam transport medyczny czy też lekarskie wizyty w domu. Przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca warto zastanowić się także nad czasem trwania pobytu. Jeżeli będzie to tylko wyjazd o charakterze turystycznym czy praca dorywcza, najprawdopodobniej wystarczająca będzie podstawowa polisa ubezpieczeniowa. Z kolei, jeśli obcokrajowiec bierze pod uwagę dłuższą obecność, zapewne będzie potrzebował rozszerzonego dostępu do świadczeń medycznych.

Kwota składek ubezpieczeniowych jest uzależniona od zakresu ochrony, jaką przewiduje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca. Wykupując ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców trzeba pamiętać, żeby zawsze stosować się do obowiązującego prawa oraz reguł bezpieczeństwa. Nie można podejmować niedozwolonych działań czy czynności (na przykład kierować autem bez odpowiednich kwalifikacji). Trzeba też zakładać środki ochrony osobistej, na przykład kamizelkę ratunkową i kask ochronny w przypadku uprawiania sportów wodnych lub nosić kask w przypadku uprawiania turystyki rowerowej lub narciarstwa. Bezwzględnie trzeba przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Wyszukiwanie optymalnego ubezpieczania dla obcokrajowców może być dosyć problematyczne. Z tego względu właśnie warto sobie to ułatwić, z pomocą internetowych porównywarek ubezpieczeń. Za ich sprawą możemy wyszukać najodpowiedniejszą z ofert bez konieczności wychodzenia z mieszkania. 

You may also like...