Wynajem mieszkania, a jego ubezpieczenie

Jak wynika ze statystyk, oddanie mieszkania pod wynajem jest popularnym, wśród Polaków, wyborem mającym na celu uzyskanie regularnego dochodu z czynszu. W niestabilnej sytuacji ekonomicznej inwestowanie w nieruchomości jest szczególnie opłacalne. Wynajem mieszkania ubezpieczenie niesie jednak ze sobą pewne zagrożenia. Aby się przed nimi uchronić można skorzystać z ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania – kilka ważnych informacji.

Wynajem mieszkania ubezpieczenie – w jakim celu ubezpiecza się wynajmowane mieszkanie?

Spore ryzyko związane z wynajmowaniem mieszkania może być zniwelowane poprzez odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Jakie nieprzewidziane sytuacje mogą stanąć wynajmującemu lokum na drodze?

  • pożary, wichury i zalania
  • kradzieże i włamania
  • dewastacja lokum przez najemcę
  • stłuczenie szyb mieszkania
  • zalanie mieszkania sąsiadującego
  • usterki i awarie sprzętu wyposażającego mieszkanie

Wziąwszy pod uwagę wymienione ryzyka, właściciel nieruchomości powinien rozważyć opcję jej ubezpieczenia.

Jak ubezpieczyć mieszkanie – wynajem mieszkania ubezpieczenie


Wybierając rodzaj ubezpieczenia właściciel mieszkania ma do wyboru kilka opcji. Różnią się one zakresem usług. Ubezpieczenie standardowe będzie obejmowało ochroną podstawowe elementy składowe nieruchomości takie jak mury i elementy konstrukcji, na wypadek szkód wyrządzonych przez: pożar, dym i sadzę, zalanie, śnieg, grad czy huragan. Natomiast, ubezpieczenie obejmujące szeroki zakres ochronny obejmie mury, elementy konstrukcji, elementy stałe i wyposażenie nieruchomości, w sytuacjach opisanych powyżej, a także w razie rabunku czy zniszczenia mieszkania przez lokatorów. W zależności od firmy ubezpieczeniowej usługi te mogą się nieznacznie różnić.

Kto ubezpiecza nieruchomość?

Ze względu na poziom odpowiedzialności jaki spoczywa na wynajmującym mieszkanie to on powinien być stroną ubezpieczającą wynajmowaną nieruchomość. Wszakże to on poniesie największe straty, w razie nieprzewidzianych zniszczeń. W praktyce, poza ubezpieczeniem podstawowym, dobrze jest także ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu. Oddając mieszkanie w ręce lokatorów, niestety, nie można być pewnym co do ich odpowiedzialnego postępowania, a szkody wyrządzone mieniu są częstą bolączką właścicieli mieszkań. W ramach ochrony własnego majątku ubezpieczyć mieszkanie mogą także najemcy. Polisa ubezpieczeniowa powinna w takiej sytuacji zabezpieczyć wszystkie ruchomości należące do lokatorów. Dodatkowo najemcy mogą rozważyć wybór ochrony OC w życiu prywatnym.

You may also like...