OC dla lekarzy – charakterystyka, zakres, ceny

Ubezpieczenie OC dla lekarzy to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a więc działań lub zaniechań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Obejmuje wszelkie błędy w sztuce lekarskiej i koszty ich konsekwencji (np. niepełnosprawność pacjenta) z wyłączeniem błędów popełnionych w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu. OC nie obejmuje również strat poniesionych w wyniku zniszczenia rzeczy lub na skutek wojny, aktów terroru itp.

Wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczenia OC:

  • obowiązkowe – występujące w przypadku gdy lekarz zatrudniony jest na etacie w podmiotem leczniczym, np. w ramach NFZ. Odpowiedzialność finansowa za nieumyślnie (warunek konieczny) popełnione błędy spoczywa na pracodawcy. Jest ona jednak ograniczona do kwoty wynoszącej trzykrotność pensji pracownika.
  • nieobowiązkowe – gdy medyk zatrudniony jest na umowę cywilnoprawną (np. zlecenie) lub wykonuje zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Warto wspomnieć, że niezależnie od faktu czy OC jest w danym przypadku obowiązkowe, lekarz może ubezpieczyć się indywidualnie – gdy posiada już OC ze względu na umowę o pracę, dodatkowe ubezpieczenie pokryje jedynie wszelkie dodatkowe koszty.

Dlaczego warto poszukać sprawdzonego OC dla lekarzy?

Ubezpieczenie OC dla lekarzy to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a więc działań lub zaniechań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

Zawód lekarza jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz wytrzymałości psychofizycznej. Wystarczy wspomnieć o np. chirurgach, ich wielogodzinnych dyżurach i potencjalnych konsekwencjach popełnionych przezeń błędów. W takiej sytuacji obowiązkowe OC nie zdaje się wystarczająco chronić – trzykrotność pensji to nie jest wysoka kwota, zwłaszcza w kontekście ludzkiego zdrowia i życia. Biorąc pod uwagę wszelkie możliwe cienie wykonywanego zawodu, warto indywidualnie zainwestować w ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak znaleźć i jaka jest cena OC dla lekarzy?

Na rynku działa wiele firm oferujących ubezpieczenia dla medyków, istnieją również wyszukiwarki umożliwiające porównanie takich ofert. Najpopularniejszymi propozycjami może poszczycić się m.in. PZU, Allianz czy Polisa Med.

Cena OC zależna jest od kilku czynników. Przede wszystkim od faktu posiadania / nieposiadania obowiązkowego OC, posiadanej specjalizacji oraz okresu, w którym usługa miałaby obowiązywać. Można również dodatkowo zapłacić za pokrycie kosztów błędów popełnionych na skutek rażącego niedbalstwa, pod wpływem środków odurzających itp. Widełki cenowe wahają się zatem od około 140 do 600 – 650 złotych.

OC dla lekarzy – podsumowanie

Na rynku działa wiele firm oferujących ubezpieczenia dla medyków, istnieją również wyszukiwarki umożliwiające porównanie takich ofert

Zawód lekarza to zajęcie szczególnie narażające na nieprzewidziane wypadki i ich skutki. Odpowiedzialność związana z leczeniem często wiąże się z ryzykiem popełnienia kosztownego błędu. Medyk może w związku z tym posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, często jednak jest ono niewystarczające. Liczne firmy ubezpieczeniowe oferują własne produkty, które pomogą zminimalizować stres związany z wykonywaniem obowiązków.

You may also like...