OC dla lekarzy – na czym polega i dlaczego warto je wybrać?

Praktyka lekarska to bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga nie tylko odpowiednich warunków oraz narzędzi, ale także dodatkowego zabezpieczenia prawnego. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. OC dla lekarzy obejmuje wszystkie specjalizacje. Jest to bardzo praktyczny i wygodny rodzaj ochrony dla medyków zajmujących się działalnością medyczną w formie działalności gospodarczej, który chroni na wypadek błędu lekarskiego, udzielenia nieprawidłowej, niezgodnej z prawem pomocy lub jej zaniechania. Gdzie najlepiej zakupić ubezpieczenie? Co warto o nim wiedzieć?

Podstawowe ubezpieczenie OC dla lekarzy

Jedną z najczęściej wybieranych przez lekarzy opcji jest ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakup jest koniecznością, dlatego też do jego posiadania zobowiązany jest każdy lekarz, który zajmuje się działalnością medyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Polisa obowiązkowa jest regulowana przepisami prawa. Warto pamiętać, że obejmuje ona zakres minimalny, dlatego też może ona nie obejmować pewnych opcji. Podjęcie decyzji o rozszerzeniu pakietu OC dla lekarzy w wersji podstawowej jest kwestią indywidualną dla każdego lekarza. Wielu ubezpieczycieli oferuje możliwości rozszerzenia pakietu o opcje takie jak większa kwota ubezpieczenia lub dodatkowe opcje zabezpieczenia. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z pewnością warto rozważyć wybór rozszerzonego pakietu, który nie tylko gwarantuje lekarzowi większe bezpieczeństwo pracy, ale również daje więcej możliwości.

Praktyka lekarska to bardzo odpowiedzialna praca, która wymaga nie tylko odpowiednich warunków oraz narzędzi, ale także dodatkowego zabezpieczenia prawnego

Ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie od zakluć dla lekarzy

Wiele firm ubezpieczeniowych oprócz podstawowego pakietu oferuje również dodatkową opcję na wypadek nieszczęśliwego wypadku tzw. NNW. Jest to opcja ubezpieczenia skierowana również do lekarzy narażonych w swoim zawodzie na szczególne zagrożenia takie jak choroby zakaźne. W zależności od pakietu można wybrać tzw. ubezpieczenie od zakluć, które obejmuje lekarzy pracujących przy materiale zakaźnym chorób takich jak HIV czy WZW. Zakres ubezpieczenia działalności medycznej gwarantuje ochronę finansową w przypadku następstw wyrządzonych na skutek nieprawidłowego działania maszyn stacjonarnych oraz urządzeń medycznych a także szkód wyrządzonych w następstwie użytkowania oraz posiadania nieruchomości. W zakresie wielu opcji znajduje się także ubezpieczenie medycznej działalności gospodarczej. Niektóre z opcji pakietu obejmują także u ubezpieczenie na wypadek zawału serca, niezdolności do pracy czy innych losowych wypadków. Wybór danego rozszerzania to decyzja indywidualna, którą każdy lekarz powinien podjąć samodzielnie. Warto pamiętać, że wybór pakietu podstawowego zgodnie z polskim prawem jest obowiązkiem każdego lekarza prowadzącego działalność medyczną w charakterze działalności gospodarczej.

Kto może korzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC dla lekarzy)?


Ubezpieczenie OC jest skierowane przede wszystkim dla lekarzy, którzy w swoim zawodzie są narażeni na różne sytuacje. Warto jednak pamiętać, że pakietem zarówno podstawowym jak i dodatkowym mogą być objęte również inne osoby z personelu medycznego znajdujące się na stanowiskach takich jak pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta czy pomocnik dentystyczny. Z ubezpieczenia mogą korzystać także studenci medycyny, doktoranci oraz uczniowie i słuchacze szkół medycznych takich jak technika czy licea. Ubezpieczenie w pakiecie to bardzo korzystny wybór, ponieważ bardzo często pozwala na tańszy zakup podstawowego pakietu wraz z rozszerzeniem.

You may also like...