Obowiązkowe OC lekarzy – dlaczego w świetle polskiego prawa jest obligatoryjne?

Codziennie w szpitalach, przychodniach czy klinikach na całym świecie popełniane są mniejsze lub większe błędy medyczne. Pacjenci są różni, chorują na inne schorzenia, dlatego często podstawienie prawidłowej diagnozy jest trudniejsze. Praca w systemie ochrony zdrowia wiąże się ze sporym ryzykiem, wobec tego prawo obowiązujące na terenie Polski wskazuje na konieczność objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem OC wszystkich praktykujących lekarzy.

Obowiązkowe OC lekarzy – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC lekarza – iExpert.pl chroni pracowników placówek medycznych oraz osoby prowadzące własną działalność przed niebezpiecznymi skutkami niedomówień i błędami w sztuce. Wykonywanie rutynowych zabiegów czy skomplikowanych operacji wiąże się ze sporym ryzykiem. Zły ruch, podjęcie niewłaściwej decyzji – to tylko niektóre z przykładów, które wskazują na zagrożenia związane z pracą lekarza. Z tego powodu system uwzględnia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Jest ono konieczne zarówno w przypadku osób zatrudnionych w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i w całym sektorze prywatnym. OC obejmuje potencjalne szkody, które mogą zaistnieć w wyniku udzielenia wsparcia w nieprawidłowy sposób.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza to gwarancja zabezpieczenia finansowego w przypadku popełnienia błędu w sztuce

Detale dotyczące ustawy można odnaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. Dotyczy ono zarówno zakresu obowiązywania, jak i wskazuje na wyłączenia. Mowa o sytuacjach, które nie są objęte ubezpieczeniem, a więc nieprawidłowości, jakich dopuści się lekarz po utracie prawa do wykonywania zawodu. Lekarz nie jest chroniony przez ubezpieczenie m.in. wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy.

Kto musi się ubezpieczyć? Stopnie ryzyka zawodowego

W medycynie każda specjalizacja wiąże się z różnym poziomem ryzyka zawodowego. Na tej podstawie wyodrębniono sumy gwarancyjne określające niebezpieczeństwo. W Polsce ubezpieczyć powinien się każdy lekarz najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza to gwarancja zabezpieczenia finansowego w przypadku popełnienia błędu w sztuce

  • Najwyższe ryzyko zawodowe. W tym przypadku stawki są najwyższe i dotyczą ginekologów, onkologów, chirurgów oraz anestezjologów. 
  • Średnie ryzyko zawodowe. To przede wszystkim dentyści oraz ortodonci. Dotyczy również innych specjalizacji stomatologicznych, w tym protetyków. Do tej kategorii została włączona medycyna sportowa jako specjalizacja. 
  • Małe ryzyko zawodowe. Zakres ten obejmuje głównie internistów.

Ubezpieczenie zawodowe – sumy gwarancyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza to gwarancja zabezpieczenia finansowego w przypadku popełnienia błędu w sztuce. Z tego powodu w polskim systemie ochrony zdrowia istnieje obowiązek posiadania go przez każdego lekarza medycyny lub stomatologa pracującego na terenie RP. Minimalna wysokość poszczególnych sum gwarancyjnych została wskazana w trzecim paragrafie Rozporządzenia Ministra Finansów. To odpowiednio 75 tys. euro (jeśli mowa o jednym zdarzeniu) lub 300 tys. euro (zbiorowa suma w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz członków spółek osobowych). Koszt ubezpieczenia nie przekracza zazwyczaj sumy kilkuset złotych na rok. Zazwyczaj podnoszenie sum gwarancyjnych wiążę się z wyższymi opłatami za ubezpieczenie.

Zgodnie z umową, ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe, gdy popełniony zostanie błąd lub zaistnieją niedociągnięcia. W przypadku lekarza mowa jest zatem o finansowym odciążeniu. Dla niektórych praktyków samo OC może być jednak niewystarczające. Z tego powodu istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe zakresy.

You may also like...