Co należy wiedzieć o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców?

Obcokrajowcy przebywający na terenie naszego kraju powinni wiedzieć, że nie zawsze przysługuje im automatycznie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które prawa do takiego świadczenia nie mają mogą natomiast zdecydować się na dobrowolne wykupienie takiej polisy. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca i jak można je uzyskać.

Prywatne ubezpieczenie dla cudzoziemca – kto może je otrzymać?

Z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca korzystają przede wszystkim osoby pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej. Na skorzystanie z takiej polisy mogą liczyć uchodźcy wojenni, sportowcy, czy też inne osoby, które legalnie znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców (więcej: https://polisaobcokrajowca.pl/) nie przysługują natomiast nielegalnym imigrantom. Warto z kolei wiedzieć, że po wykupieniu takiej polisy ubezpieczeniowej w naszym kraju, zacznie ona obowiązywać automatycznie także w innych państwach należących do Strefy Schengen – w tym bezpośrednich sąsiadach Polski, jak np. Litwa, Czechy, Niemcy, czy Słowacja.

Obcokrajowcy przebywający na terenie naszego kraju powinni wiedzieć, że nie zawsze przysługuje im automatycznie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Polisa taka oferowana jest także uchodźcom pochodzącym z Ukrainy. Jest ona w pełni dobrowolna  aczkolwiek do wykupienia takiego pakietu zdecydowanie nakłania się obcokrajowców, którzy nie mogą liczyć na ubezpieczenie zdrowotne z innego źródła. Pamiętać bowiem należy, że w przypadku braku jakiejkolwiek polisy tego rodzaju, będą zmuszeni do samodzielnego pokrycia kosztów ewentualnego leczenia.

Co daje wykupienie prywatnej polisy zdrowotnej dla obcokrajowca?

Ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowców oferowane są w kilku różnych wariantach, w zależności od wybranego zakładu ubezpieczeniowego. Zazwyczaj jednak są to dość kompleksowe pakiety ubezpieczeniowe, które stanowią skuteczne zabezpieczenie na wypadek większości typowych chorób i urazów. Polisa taka sfinansuje między innymi koszta:

Obcokrajowcy przebywający na terenie naszego kraju powinni wiedzieć, że nie zawsze przysługuje im automatycznie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Pamiętać jednak należy, że istnieją pewne wyjątki, kiedy to ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia ubezpieczenia. Dotyczą one najczęściej sytuacji, kiedy to chory trafił do szpitala, lub potrzebował pomocy medycznej z własnej winy. Dobrowolne, prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca nie obejmie więc chociażby kontuzji doznanej w wyniku uprawiania sportu ekstremalnego. Ubezpieczyciele zastrzegają sobie również prawo do odmowy wypłaty świadczenia, jeśli składając wniosek o takie ubezpieczenie obcokrajowiec zatai fakt, iż cierpi na kosztowną, poważną chorobę.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać ubezpieczenie?

Każdy ubezpieczeniodawca samodzielnie decyduje, jakie dokumenty będzie akceptował od osób składających wniosek o taką polisę. W większości przypadków, aby uzyskać prywatne, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, obcokrajowiec musi przedstawić paszport, a także wizę pracowniczą, lub zezwolenie na pobyt, zamieszkanie przez określony czas, lub też osiedlenie się. W niektórych sytuacjach zdarzyć się może, iż ubezpieczyciel zażąda także dodatkowej weryfikacji, na przykład przedstawienia nie wymienionych wcześniej dokumentów. Na szczęście w takich sytuacjach osoba składająca wniosek o prywatne ubezpieczenie zdrowotne otrzymuje z wyprzedzeniem odpowiednią informację, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na uzupełnienie brakującej dokumentacji.

You may also like...