Radca prawny – ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Mówiąc o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej musimy pamiętać o tym, że muszą zaistnieć dwie przesłanki do tego, by ubezpieczyciel wypłacił należne odszkodowanie. Po pierwsze, szkoda wyrządzona poszkodowanemu musiała wystąpić niezamierzenie, a po drugie, musimy przyznać się, że faktycznie z naszej winy doszło do wypadku, uszczerbku itd. Nie inaczej jest w przypadku radcy prawnego. Ubezpieczenie obowiązkowe poprzez ustawę nakłada na nich obowiązek zawarcia polisy nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem działalności. Po co właściwie ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – po co i dla kogo?

Wyróżniamy różne rodzaje ubezpieczenia OC, czyli Odpowiedzialności Cywilnej. Wśród nich możemy wskazać to:

  • w życiu prywatnym, które obejmuje osoby fizyczne. W czasie pobytu na nartach wjedziemy w kogoś lub coś, zalejemy sąsiada, czy stłuczemy szybę podczas gry w piłkę. Za dzieci do lat osiemnastu odpowiadają rodzice, więc warto mieć to na uwadze, wybierając sumę ubezpieczenia.
  • samochodowe – obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy wymagających rejestracji pojazdów mechanicznych. Z reguły zawierane na rok, od czego nie ma odstępstw.
  • dotyczące działalności, jak radca prawny ubezpieczenie OC obowiązkowe, które sprawia, że taki przedsiębiorca staje się bardziej profesjonalnie postrzegany, a, przede wszystkim, chronione są jego interesy i niezamierzone działania na szkodę klienta do wysokości sumy gwarancyjnej.

Radca prawny ubezpieczenie


Wykupujący radca prawny ubezpieczenie obowiązkowe, czy dobrowolne musi pamiętać o tym, że zadziała ono w momencie niezamierzonego działania, które sprawi, że interesy klienta ulegną pogorszeniu. Tak ważne jest, by minimalną sumę gwarancyjną podnieść do większego pułapu. Co prawda, spowoduje to wzrost składki ubezpieczeniowej, jednak można zapłacić ją jednorazowo lub w ratach. Nie da się jednak ukryć, że dobrze przygotowane ubezpieczenie z realnymi sumami, które pozwolą na wypłatę roszczeń, to gwarancja spokojnego snu i działania na rzecz zleceniodawców. Zgodnie z ustawą radca prawny ubezpieczenie musi zawrzeć co najmniej jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem działalności. W praktyce najkorzystniej będzie ten warunek spełnić z delikatnym marginesem czasu, żeby nie powstały żadne nieprzyjemności. Wystarczy udać się do agenta ubezpieczeniowego, który przedstawi dostępne opcje. Może też zdarzyć się tak, że powstaną pewne formalności, które przeciągną się w czasie. Radca prawny ubezpieczenie powinien zawierać zgodnie z takimi nieprzewidzianymi sytuacjami i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego poprzez ustawę i Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ma pewne wyłączenia zależne od rodzaju zawieranej umowy. Warto przed dokładnie przeczytać, za co ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności. Minimalna suma ubezpieczenia to 50 tysięcy euro na jedno zdarzenie. OC wypłacane jest jednak za pogorszenie się stanu zdrowia, statusu materialnego, warunków mieszkalnych. W działalności radcy prawnego mogą pojawić się różne nieprzewidziane zdarzenia. Radca prawny ubezpieczenie oprócz obowiązkowej wersji, może także zawrzeć polisę dobrowolną z tytułu OC zawodowego i prowadzonej działalności. Wszystkie te działania zmierzają ku temu, by w razie wystąpienia szkody, ubezpieczyciel pokrył należne roszczenia. W przypadku zbyt niskiej sumy ubezpieczenia, to ubezpieczony radca prawny będzie musiał wyrównać kwotę z własnych środków, a tego przecież nikt nie chce robić.

You may also like...