Odpowiedzialność zawodowa lekarzy odpowiednio zabezpieczona

Wykonując swoją pracę zawodową każda osoba bierze na siebie określoną odpowiedzialność. Jest to jednoznaczne z braniem na siebie ryzyka za skutki, jakie podejmowane w ramach zakresu obowiązków działania mogą przynieść. Oczywiście ryzyko to jest tym większe, im bardziej odpowiedzialne stanowisko pracy zajmujemy.

Lekarz – zawód o wysokim ryzyku błędu

Specyficzną grupą w tym kontekście są wszelkie zawody związane z szeroko rozumianą medycyną. W szczególności zaś problem ten dotyczy lekarzy, którzy w głównej mierze decydują o kierunku leczenia poszczególnych pacjentów, poprzedzając decyzję w tym zakresie postawieniem diagnozy co do problemów zdrowotnych, z którymi pacjent się boryka. O błąd w tym przypadku nietrudno, a najgłośniejsze sprawy często odbijają się bardzo głośnym, medialnym echem.

Wykonując swoją pracę zawodową każda osoba bierze na siebie określoną odpowiedzialność

Okazuje się, że polski ustawodawca przewidział takie ryzyko. W związku z tym na lekarzy jest nałożony prawny obowiązek zawierania polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej, które zabezpieczają interesy potencjalnych poszkodowanych wskutek błędów medycznych osób. Warto przy tym zauważyć, że ubezpieczenia dla lekarzy i zawodów medycznych stanowią wręcz oddzielny segment sektora ubezpieczeniowego.

Dwa rodzaje ubezpieczeń dla lekarzy

Istotnym w tym wypadku jest jeden fakt – ubezpieczenia dla lekarzy dostępne są w dwóch podstawowych rodzajach. Pierwsze, o którym już powyżej wspominano, dotyczy obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej za popełnione wskutek działalności zawodowej błędy. Można je z powodzeniem porównać do obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakie zobowiązani są zawierać właściciele samochodów.

Z kolei drugi rodzaj ubezpieczenia ma nieco szerszy charakter. Najważniejszą jego cechą jest to, że takie ubezpieczenie dla lekarzy ma charakter dobrowolny i uzupełniający w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ten segment ubezpieczeń na polskim rynku wciąż się rozrasta, ale w dobie coraz bardziej roszczeniowych postaw pacjentów z roku na rok coraz bardziej zyskuje na popularności.

Płatne, ale w kilku wariantach

Warto przy tym wspomnieć, że płatne dodatkowe ubezpieczenia lekarza można również podzielić, na dwie podstawowe grupy:

  • pierwsza – są to ubezpieczenia, których umowa zawierana jest na określony czas, najczęściej rok, i chroni lekarza przed wszystkimi skutkami prawnymi jego pracy w okresie jego obowiązywania, nawet jeśli potencjalny błąd zaistniał wcześniej, lecz zgłoszony został w okresie obowiązywania ubezpieczenia;
  • druga, których umowa również dotyczy określonego okresu czasu, jednakże chroni ona przed skutkami błędów lekarskich zaistniałych w okresie obowiązywania polisy, nawet wtedy, gdy roszczenie zostało zgłoszone już po końcu tego okresu.

Bez względu na rodzaj wybranej polisy lekarze wiedzą, że dodatkowe ubezpieczenie to dodatkowa forma ochrony.

 

You may also like...