Czym jest ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które nie mogą skorzystać z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a jednocześnie są obywatelami państw, które nie należą do Unii Europejskiej.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Z racji tego, że nigdy nie jest się w stanie przewidzieć zdarzeń losowych, warto zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie przed przylotem do Polski. Dzięki niemu możliwe jest pokrycie, a nawet całkowity zwrot kosztów leczenia, które jest potrzebne w przypadku nagłej choroby bądź też nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie działa zarówno na terenie Polski, jak i na całym terytorium w strefie Schengen.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które chcą przebywać na terenie Polski przez maksymalnie 3 miesiące i starają się o otrzymanie wizy na krótki okres czasu. Z oferty mogą skorzystać także osoby, które planują dłuższy pobyt – od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, zezwolenie na zamieszkanie bądź też pobyt czasowy.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?


Ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone dla osób pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej obejmuje między innymi koszty badań, które niezbędne są do postawienia diagnozy lekarskiej. Polisa pokryje także koszty udzielenia niezbędnej pomocy medycznej, a także pobytu w szpitalu. Dzięki niej można starać się także o zwrot kosztów zakupionych leków, a nawet pokrycie leczenia stomatologicznego, jeśli chodzi o ostry ból zębów.

Ubezpieczenie zdrowotne pokryje także koszty transportu – zarówno do placówki medycznej, jak i pomiędzy placówkami, a nawet z placówki medycznej do miejsca pobytu. W przypadku zgonu, ubezpieczenie zdrowotne może pokryć także koszty transportu ciała do kraju zamieszkania.

Podsumowując, ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców to oferta dedykowana wszystkim tym osobom, które wolą się zabezpieczyć na skutek nieprzewidzianych zdarzeń. Mogą oni liczyć nie tylko na proste formalności, ale także korzystne warunki ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać wszystkie te osoby, których pobyt na terenie Polski jest legalny (więcej), ale jednocześnie nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest dobrowolne. Cudzoziemcy muszą pamiętać o tym, że powinni złożyć konieczne dokumenty w celu wykupienia polisy. Mowa tutaj między innymi o paszporcie oraz zezwoleniu na pobyt.

 

You may also like...