Czy każdy fizjoterapeuta musi mieć OC?

Fizjoterapeuta wykonuje bardzo odpowiedzialną i wymagającą pracę, która jest obarczona dużym ryzykiem popełnienia błędu. Poza tym fizjoterapeuci w swojej praktyce muszą się również mierzyć z klientami, którzy chcą podważyć ich kompetencje, gdy nie są zadowoleni z rezultatów wdrożonej terapii. W takim wypadku warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które pozwoli fizjoterapeucie bez przeszkód wykonywać swój zawód. A kiedy fizjoterapeuta musi mieć OC i co ono obejmuje?

Obowiązkowe OC dla fizjoterapeuty – kiedy jest konieczne?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie każdy fizjoterapeuta jest zobligowany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taką polisę powinni posiadać jedynie fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą w postaci praktyki fizjoterapeutycznej lub podmiotu leczniczego. Wówczas OC dla fizjoterapeuty musi opiewać na minimum 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia, jeśli dotyczy praktyki fizjoterapeutycznej. Natomiast w przypadku podmiotu leczniczego kwoty te wynoszą 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Co ważne wspomnianą polisę fizjoterapeuta powinien wykupić na co najmniej dzień przed rozpoczęciem wykonywania pracy w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie każdy fizjoterapeuta jest zobligowany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Co obejmuje obowiązkowe OC dla fizjoterapeuty

Obowiązkowa polisa OC ma przede wszystkim chronić fizjoterapeutę i jego pacjentów przed szkodami osobowymi, które powstały na skutek udzielania świadczeń zdrowotnych. Może się bowiem zdarzyć, że fizjoterapeuta popełni błąd lub zaniechanie, które doprowadzi do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Wówczas dzięki polisie OC osoba poszkodowana dostanie adekwatną rekompensatę finansową. Choć fizjoterapeuci pracujący na etacie lub na podstawie umowy zlecenie nie mają obowiązku wykupienia OC dla fizjoterapeuty, to jednak nie są zwolnieni z odpowiedzialności za wyrządzone przez siebie szkody. Ponieważ w takim wypadku osoby pracujące na etacie mogą zostać zobligowane do zapłacenia kwoty równorzędnej trzem miesięcznym wynagrodzeniom, a osoby pracujące na umowę zlecenie będą musiały zapłacić znaczną część wskazanej kwoty lub nawet pełną wysokość szkody.

Dodatkowe ubezpieczenie dla fizjoterapeuty – czy warto?

Ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty ma bardzo ograniczony zakres i może się nie sprawdzić, jeśli fizjoterapeuta dozna uszczerbku na zdrowiu lub zostanie posądzony o spowodowanie szkody w mieniu czy naruszenie praw pacjenta. Dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, które może obejmować takie sytuacje jak:

  • utrata dochodu
  • zakażenie HIV i WZW
  • nieszczęśliwy wypadek
  • konieczność skorzystania z pomocy prawnej.


Zwiększenie zakresu polisy to dobra opcja, gdy działalność gospodarcza jest głównym lub jedynym źródłem dochodu danej osoby. Ponieważ dodatkowe ubezpieczenie dobrze zabezpieczy interesy fizjoterapeuty na wypadek wystąpienia wielu trudnych do przewidzenia zdarzeń. Ponadto jest to też rozwiązanie, które zwiększy poczucie bezpieczeństwa fizjoterapeuty i sprawi, że będzie mógł w spokoju wykonywać swoją pracę.

OC dla fizjoterapeuty jest wymagane w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej i obejmuje szkody wyrządzone pacjentom w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Wykupienie polisy umożliwi fizjoterapeucie prowadzenie własnej praktyki i zabezpieczy jego interesy na wypadek popełnienia błędu. Jednak, jeśli fizjoterapeuta chce poszerzyć zakres polisy, to może wybrać dodatkowe ubezpieczenie wzbogacone o wiele praktycznych opcji.

You may also like...