Wycena lokali

Przepisy ustawy o własności lokali odnoszą się do nieruchomości lokalowych często określanych potocznie jako mieszkania i lokale użytkowe. Istotą nieruchomości lokalowej jest przedmiot odrębnej własności (część budynku), samodzielność w sensie konstrukcyjnym – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb oraz samodzielność w sensie funkcjonalnym – lokal służy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lub innych.

Wycena mieszkania
Część składową lokalu mogą stanowić tzw. “pomieszczenia przynależne” tj. piwnica, strych, komórka, garaż itp., nawet jeśli do tego lokalu nie przylegają lub są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem. Wycenę nieruchomości lokalowej poprzedza precyzyjna analiza rynku tych nieruchomości. Istotny tutaj jest rodzaj rynku, jego obszar, okres badania oraz istniejące ograniczenia. Należy podkreślić, iż badany rynek powinien być podobny pod względem: cech fizycznych, stanu prawnego nieruchomości, cech użytkowych i ekonomicznych nieruchomości.

Wycena spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego często jest kojarzone z prawem własności, jednak stanowi ono jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Posiada cechy zbliżone do prawa własności, jest zbywalne, może być dziedziczone, podlega egzekucji, ponadto można na nim ustanowić hipotekę. Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo lokalu użytkowego może być wpisane do księgi wieczystej, nie jest to jednak obligatoryjne. Należy pamiętać, że w takim przypadku zbycie lub darowizna  skutkuje pod warunkiem wpisu.
Wycenę spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego poprzedza precyzyjna analiza rynku tych nieruchomości. Istotny jest tutaj rodzaj rynku, jego obszar, okres badania, a także ograniczenia. Należy podkreślić, iż badany rynek powinien być podobny pod względem: cech fizycznych, stanu prawnego nieruchomości, cech użytkowych i ekonomicznych nieruchomości.

Wycena nieruchomości Pruszków i Nadarzyn http://tasador.pl

Wycena lokalu użytkowego
Wycena lokalu użytkowego polega głównie na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. W tym celu wykonujemy analizę czynszów na danym rynku  z uwzględnieniem m.in. cech funkcjonalnych , ekonomicznych i użytkowych.
Przepisy ustawy o własności lokali odnoszą się do nieruchomości lokalowych często określanych w potocznym brzmieniu jako mieszkania i lokale użytkowe. Istotą nieruchomości lokalowej jest przedmiot odrębnej własności (część budynku), samodzielność w sensie konstrukcyjnym – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb oraz samodzielny w sensie funkcjonalnym, służący wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lub innych.  Część składową lokalu mogą stanowić tzw. “pomieszczenia przynależne” tj. piwnica, strych, komórka, garaż itp., nawet jeśli do tego lokalu nie przylegają lub są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem.

Wycena spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego stanowi jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Jednakże posiada ono cechy zbliżone do prawa własności, jest zbywalne, może być dziedziczone, podlega egzekucji, ponadto można na nim ustanowić hipotekę. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego może być wpisane do księgi wieczystej, nie jest to jednak obligatoryjne. Należy pamiętać że w takim przypadku zbycie lub darowizna  skutkuje pod warunkiem w wpisu. Wycenę spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego poprzedza precyzyjna analiza rynku tych nieruchomości oraz czynszów najmu. Wycena lokali użytkowych głównie polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.

About the Author: 1ubezpieczeniepladmin